PLANDOLIT ARUMI, JOAN

A través d'aquesta Secció "El Delegat Informa", el nostre delegat ens traslladarà tots aquells comentaris, notícies i incidències que ens interessin o es produeixin en les competicions que es realitzin per la nostra Secció de Golf.

 

 HEM QUEDAT CAMPIO DE LA V COPA CATALANA celebrat al Golf Raimat 23-09-18.